Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap: Fokusgruppeintervjuer og statistiske analyser

NIFU-rapport 2013:39. Denne rapporten dokumenterer et prosjekt om studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), som er gjennomført høsten 2013. Prosjektet besto i fokusgrupper med ansatte og studenter ved universitetet, samt gjennomgang av dokumenter og tilgjengelig statistikk.

detaljer

Tittel Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap: Fokusgruppeintervjuer og statistiske analyser
KategoriRAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-956-2
issn1892-2597