Tre år etter mastergraden – arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning: Kandidatundersøkelse av mastergradskandidater og psykologer fra universitetene

NIFU-rapport 2013:41. I rapporten ser vi på treårsperioden etter fullført mastergrad med et hovedfokus på kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning. I tillegg inkluderer rapporten analyser av kandidatenes vurdering av lærested og utdanning og av deres vurdering av hvor godt utdanningen forbereder til yrkeslivet.

detaljer

Tittel Tre år etter mastergraden – arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning: Kandidatundersøkelse av mastergradskandidater og psykologer fra universitetene
KategoriRAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-958-6
issn1892-2597