Ledet til læring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; deltakernes vurdering av egen utvikling. Delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen

NIFU delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen. Den foreliggende delrapporten er den tredje av fire rapporter fra følgeevalueringen av den nasjonale rektorutdanningen – et initiativ som Utdanningsdirektoratet har tatt for å styrke lederkompetansen til rektorer og skoleledere i grunn- og videregående skole i Norge. Evalueringen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU og NTNU Samfunnsforskning i perioden 2010 – 2014.

detaljer

Tittel Ledet til læring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; deltakernes vurdering av egen utvikling. Delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
KategoriRAPPORT
ForfatterIngunn H Lysø
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterRoger Andre Federici
ForfatterAnniken Solem
ForfatterPer O Aamodt
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-962-3