Styring og strategi: Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid

NIFU-rapport 2013:43. I 2003 ble det åpnet for at universiteter og høyskoler skulle få mulighet til å velge mellom to hovedmodeller for styring og ledelse på øverste nivå/lærestedsnivå. Flere læresteder har siden 2003 gjort endringer i egen styringsmodell, og NIFU har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en studie av hvilken betydning den nevnte modellen har for lærestedenes strategiarbeid. Oppdraget har vært gitt innenfor rammen av et strategisk forskningsprogram Kunnskapsdepartementet har initiert, og som NIFU gjennomfører i løpet av 2013 og 2014.

detaljer

Tittel Styring og strategi: Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid
KategoriRAPPORT
Bjørn Stensaker
Agnete Vabø
Nicoline Frølich
Ivar Bleiklie
Endre Kvam
Erica Waagene
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-961-6
issn1892-2597