Pensum i høyere utdanning – hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag

NIFU-rapport 2013:29. På oppdrag av Kopinor har NIFU kartlagt læremidler ved høyere læresteder. Bakgrunnen for oppdraget er at Universitets- og høgskolerådet (UHR), på vegne av institusjonene i universitets- og høgskolesektoren, avtaler med Kopinor om kopiering og annen bruk av åndsverk i UoH-sektoren. Kopinor representerer opphavsmenn og utgivere. Ved årsskiftet 2012–2013 var Kopinor og UHR enige om at det trengtes en oppdatert virkelighetsbeskrivelse av studentenes pensum, og hvordan dette pensumet blir stilt til studentenes rådighet.

publication details

Tittel Pensum i høyere utdanning – hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag
KategoriRAPPORT
Vera Schwach
Elin Seim Mæsel
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-935-7
issn1892-2597