Oslo96-reformen og faglig oppdateringspraksis

Vi har tidligere vist at leger som hadde fulgt studieordningen Oslo96, 2 – 3 år etter studieslutt brukte noe mer tid på oppdatering enn andre leger fra Universitetet i Oslo, men mindre tid enn leger fra Universitetet i Bergen. Hensikten med denne undersøkelsen er å se om disse forskjellene er endret 5,5 – 7 år etter avsluttet studium. Vi benyttet spørreskjemadata fra siste studiekull fra gammel studieordning ved Universitetet i Oslo (fullført utdanning 2001) og andre årskull fra Oslo96-ordningen (fullført 2003) samt fra årskullet som ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 2003. Data ble samlet inn 5,5 – 7 år etter studieslutt (T2) og sammenholdt med tilsvarende data fra 2 – 3 år etter avsluttet studium (T1). Kun respondenter som svarte på alle spørsmål ved både T1 og T2 er inkludert.

detaljer

Tittel Oslo96-reformen og faglig oppdateringspraksis
KategoriARTIKKEL
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterOlaf Gjerløw Aasland
publikasjonsår2013
issn0029-2001