Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond

NIFU rapport 2013:45. Etter fire års drift kan det konkluderes med at regionale forskningsfond er en veletablert ordning som fungerer i henhold til målene. Alle de sentrale elementene i ordningen er på plass, arbeidet er godt forankret i regionene og har stor legitimitet, og ordningen ser ut til å fungere i et godt samspill med øvrige regionale virkemiddelaktører. Det er etablert et godt system for forvaltning av forskningsmidler innenfor de rammer som er gitt gjennom regionale FoU-strategier og øvrige føringer gitt av fylkeskommunene.

detaljer

Tittel Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterSvein Erik Moen
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-965-4
issn1892-2597