Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

NIFU-rapport 2013:48. Denne rapporten er en evaluering av InnoMed – Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. InnoMed har til formål å bidra til kvalitet og effektivitet i helsesektoren gjennom utvikling av løsninger forankret i nasjonale behov og som kan ha internasjonale markedsmuligheter.
Formålet med evalueringen har vært å undersøke i hvilken utstrekning InnoMeds innovasjoner blir bredt implementert i helse- og omsorgssektoren, hvordan veien fra ideer blir fanget opp til de blir implementert fungerer, og hensiktsmessigheten i hvordan InnoMed er regulert og finansiert.

detaljer

Tittel Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Erik Moen
ForfatterArne Martin Fevolden
ForfatterInge Ramberg
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-971-5
issn1892-2597