Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

NIFU-rapport 2013:50. Formålet med dette prosjektet er å belyse om videregående opplæring gir et godt grunnlag for arbeid og videre studier. Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon, og er gjennomført i perioden september-november 2013.

publication details

Tittel Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?
KategoriRAPPORT
Elisabeth Hovdhaugen
Håkon Høst
Asgeir Skålholt
Per O Aamodt
Sveinung Skule
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-974-6
issn1892-2597