Forskjeller i rapportert ressursbruk til FoU i helseforetakene, med fokus på forholdet til UoH-sektoren: Rapport III fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning

NIFU Arbeidsnotat 2013:18.  Det foreliggende arbeidsnotatet er dermed gruppens tredje og behandler særlig forskjeller i rapportert ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid mellom helseforetak og mellom helseregioner. Et særlig fokus er denne gangen rettet mot helseforetakenes forhold til universitets- og høgskolesektoren.

detaljer

Tittel Forskjeller i rapportert ressursbruk til FoU i helseforetakene, med fokus på forholdet til UoH-sektoren: Rapport III fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
KategoriArbeidsnotat
RedaktørPål Bakke
RedaktørOle Wiig
publikasjonsår2013
issn1894-8200