Kunnskap i system: En kartlegging av kunnskapsfunksjonen på det arbeids- og velferdspolitiske området i Sverige, Danmark og Canada

NIFU-rapport 2013:47. Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Arbeidsdepartementet, og skal inngå som grunnlag i departementets vurdering av hvordan man best kan organisere oppsummering, formidling og bruk av kunnskap på det arbeids- og velferdspolitiske området i Norge.

detaljer

Tittel Kunnskap i system: En kartlegging av kunnskapsfunksjonen på det arbeids- og velferdspolitiske området i Sverige, Danmark og Canada
KategoriRAPPORT
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterEspen Solberg
ForfatterTobias Fridholm
ForfatterGunnar Sivertsen
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-968-5
issn1892-2597