Ny struktur – tradisjonelle mønstre. Kunnskapsløftets endringer i et historisk perspektiv

NIFU 2009; 28. Utdanningsdirektoratet har gitt Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) i oppdrag å foreta en evaluering av utdanningsreformen Kunnskapsløftet der temaet skal være strukturendringer, søkning til og opptak i videregående opplæring, gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Spesialrådgiver Nils Vibe er prosjektleder for prosjektet. Dette er andre delrapport. Den tar for seg tilbudsstruktur og dimensjonering, med hovedvekt på de yrkesfaglige programmene

detaljer

Tittel Ny struktur - tradisjonelle mønstre. Kunnskapsløftets endringer i et historisk perspektiv
KategoriKAPITTEL
ForfatterHåkon Høst
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2013
isbn978-82-15-02138-6