Internasjonalisering av norsk høyere utdanning: Noen utviklingstrekk

NIFU Arbeidsnotat 2014:2. I dette arbeidsnotatet belyser vi noen utviklingstrekk i internasjonaliseringen av norsk høyere utdanning. Det bygger på en stor spørreundersøkelse til faglig ansatte ved universiteter og høgskoler som NIFU foretok i 2013 som del av det strategiske programmet. Denne informasjonen er supplert med annen relevant statistikk.

detaljer

Tittel Internasjonalisering av norsk høyere utdanning: Noen utviklingstrekk
KategoriArbeidsnotat
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2014
issn1894-8200