Betydelsen av politiska styrmedel för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i massa- och pappersindustrin: Sverige i ett jämförande perspektiv. En litteraturgenomgång

NIFU arbeidsnotat 2013:19A. Den här rapporten är en litteraturgenomgång om betydelsen av politiska styrmedel för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i massa- och pappersindustrin. Rapporten har utförts på uppdrag av Tillväxtanalys i Sverige

detaljer

Tittel Betydelsen av politiska styrmedel för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i massa- och pappersindustrin: Sverige i ett jämförande perspektiv. En litteraturgenomgång
KategoriRAPPORT
ForfatterLisa Scordato
ForfatterAntje Klitkou
Lars Coenen
publikasjonsår2013
issn1894-8200