Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning

NIFU-rapport 2014:8. Fra det flerårige prosjektet “Følgeforskning om entreprenørskap i utdanningen” er det tidligere publisert sju delrapporter. Det er også publisert et arbeidsnotat i 2013 som sammenstilte resultater i de ulike delprosjektene som var gjennomført så langt, og som drøftet resultatene i lys av Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen. En av de første delrapportene omhandlet en kartlegging av entreprenørskapstilbud i høyere utdanning for studieåret 2010–2011. Denne rapporten gir en oppdatering av denne kartleggingen. Den dekker situasjonen høsten 2013, og omfatter således studietilbud for studieåret 2013–2014.

detaljer

Tittel Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterLisa Scordato
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-986-9
issn1892-2597