Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? En studie av lærlingformidling i 3 fylker

NIFU-rapport 2014:7. Rapporten tar for seg hvordan tre fylkeskommuner, Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag, arbeider med å formidle søkere til læreplass. Prosjektet har hatt tre sentrale problemstillinger: 1. Hva karakteriserer ulike faser i formidlingen, og hvilke aktører er involvert i de ulike fasene? 2. Hva kjennetegner systemene for formidling? 3. Hva kan forklare ulik resultatoppnåelse? Problemstillingene blir belyst både kvalitativt gjennom intervjuer, først og fremst med de som arbeider med formidlingen, men i noen grad også aktører rundt.

detaljer

Tittel Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? En studie av lærlingformidling i 3 fylker
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterIdunn Seland
ForfatterJørgen Sjaastad
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-984-5
issn1892-2597