Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet –

SIB-rapport 2013:2. FORNY2020 er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Denne rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av reell og latent verdiskaping i bedrifter og lisenser skapt med støtte fra FORNY-midler i årene 1995-2012. Rapporten ser på den samfunnsmessige verdiskapingen og legger nasjonalregnskapets definisjon til grunn for mange av analysene. I tillegg har vi sett på andre ringvirkninger av bedrifts- og lisensporteføljen.

detaljer

Tittel Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet -
KategoriRAPPORT
ForfatterEinar Rasmussen
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterOxana Bulanova
ForfatterTommy Høyvarde Clausen
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterTore Sveen
publikasjonsår2013
issn1890-3584