Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013

NIFU-rapport 2014:4.   NIFU har evaluert Program for skolebibliotekutvikling for Utdanningsdirektoratet. Evalueringen er gjennomført i tidsrommet juni 2013 til mars 2014. Den bygger på besøk og dybdeintervjuer ved Universitetet i Agder og ved deltagende skolebibliotek i programmet, på dokumenter og gjennomgang av tilgjengelig statistikk, samt en egen spørreundersøkelse blant rektorer og skolebibliotekarer som har deltatt i programmet.

 

detaljer

Tittel Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
KategoriRAPPORT
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterJørgen Sjaastad
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-981-4
issn1892-2597