HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus

NIFU-rapport 2014:14. HiOA ønsker en vurdering av i hvilken grad den strukturen som er valgt etter fusjonen i 2011 understøtter høgskolens strategi, profil og egenart. Underveisevalueringen er delt i tre faser. Med denne rapporten presenterer vi resultatene fra fase 1 der vi har kartlagt og identifisert utfordringer ved dagens organisasjonsstruktur som rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling, samhandlings- og koordineringsmekanismer. På denne bakgrunn foreslår vi mulige tema for endringer i organisasjonsdesign som kan analyseres videre i evalueringens andre fase.

detaljer

Tittel HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus
KategoriRAPPORT
ForfatterKyrre Lekve
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterMari Elken
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterAudun Gleinsvik
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-995-1
issn1892-2597