Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013

NIFU-rapport 2014:6. Utdanningskvalitet er et av hovedtemaene i det strategiske forskningsprogrammet «Kvalitet og samspill – UH-sektoren og samfunnet» som NIFU utfører i perioden 2012–2015, finansiert av Kunnskapsdepartementet. Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse blant faglig ansatte ved universiteter og høgskoler som NIFU gjennomførte i 2013 innenfor rammen av det strategiske programmet. Denne rapporten er en underveisrapport som tar sikte på å gi en oversikt over data om utdanningskvalitet basert på svarene fra de faglig ansatte.

detaljer

Tittel Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013
KategoriRAPPORT
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterTine Sophie Prøitz
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-983-8
issn1892-2597