Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

NIFU-rapport 2014:15. Fagskoleutdanningen i Norge har hatt en komplisert historisk utvikling, med stadige endringer i finansieringsform og ansvarsforhold. I dag er det fylkeskommunene som har finansieringsansvaret for fagskolene. Fagskoleutdanning er likevel i ferd med etablere seg som et selvstendig utdanningsvalg i tertiær utdanning. Kunnskapsdepartementet, som er sekretariat for det offentlig nedsatte utvalget som skal gjennomgå fagskolesektoren – Fagskoleutvalget, utlyste høsten 2013 et to-delt utredningsoppdrag gjennom konkurranse, som NIFU fikk i oppdrag å gjennomføre. Del én skulle være en evaluering av hvordan fylkeskommunene har lagt til rette for fagskoletilbud, mens del to skulle være en kartlegging av kostnadene ved fagskoledrift ved privat og offentlig eide fagskoler.

detaljer

Tittel Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift
KategoriRAPPORT
ForfatterKyrre Lekve
ForfatterSvein Erik Moen
ForfatterRune Borgan Reiling
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-997-5
issn1892-2597