Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere

NIFU-rapport 2014:9. I spørringen som ble gjennomført høsten 2013 inngår fire respondentgrupper som blant annet er spurt om psykisk helse i skolen. De andre temaene som inngår i spørringene er beskrevet i en egen rapport kalt «Spørsmål til Skole-Norge 2013». Denne rapporten presenterer kun resultater fra spørsmålene som omhandler psykisk helse i skolen. Første del av denne rapporten er i første rekke en tabellrapport, som gir en oversikt over responsene på de ulike spørsmålene. Andre halvdel av rapporten inneholder mer inngående analyser, blant annet av ulike sammenhenger.

detaljer

Tittel Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere
KategoriRAPPORT
ForfatterSolveig Holen
ForfatterErica Waagene
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-989-0
issn1892-2597