Modell for elevtallsutvikling i Oslo voksenopplæring

NIFU-rapport 2014:11. Det er lite som tyder på at elevtallet i voksenopplæring i Oslo kommune (slik elevtallet er definert i denne rapporten) vil endre seg vesentlig de neste to årene. Dette kan bety at den viktigste faktoren som påvirker elevtallsutvikling i voksenopplæring er politiske beslutninger. Det er vanskelig å forutse politiske beslutninger, og det er ikke mulig å, på en tilfredsstillende måte, kontrollere for politikk på tidligere tidspunkter i prognosemodellene som vi benytter i denne rapporten.

detaljer

Tittel Modell for elevtallsutvikling i Oslo voksenopplæring
Kategori RAPPORT
ForfatterRune Borgan Reiling
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-992-0
issn1892-2597