Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

NIFU-rapport 2014:22. Prosjektet, som har vært finansiert av KS, undersøker særegenhetene ved lærlingordningen og fagopplæring i kommunesektoren. I tillegg til data fra tre fylkeskommuner, kommuner, samt opplæringskontor og tjenestesteder i disse, baseres rapporten også på en landsomfattende undersøkelse av opplæringskontor NIFU utfører på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

detaljer

Tittel Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterCay Gjerustad
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0009-7
issn1892-2597