Regional plattform – Fjellregionen

Østlandsforskning rapport 2010. Dette er en delrapport fra prosjektet «Regional nærings- og handelsanalyse for Fjellregionen». Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Østlandsforsking og Norsk institutt for by- og regionforskning. I første del av rapporten ser vi på befolkningsutvikling, flytting, utdanningsnivå og senterstruktur. I den andre delen drøftes sysselsetting og næringsstruktur i Fjellregionen

detaljer

Tittel Regional plattform - Fjellregionen
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Erik Hagen
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2010
isbn978-82-7356-669-0