Teori og praksis – en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet

Østlandsforskning rapport 2009:04. I forbindelse med planer om blant anna økt industrialisering ønsket trehusindustrien i Innlandet en kartlegging av nåværende og framtidige kompetansebehov i egen bransje, i tillegg ønsket man en oversikt over tilgjengelig utdanningstilbud i regionen. Analysen viser at det trolig vil bli økt behov for folk med mellomkompetanse, stabilt behov for folk med ingeniørkompetanse (men fortsatt rekrutteringsproblemer) og mindre behov for de med lavest kompetanse etter en mulig industrialisering. Nye kompetansebehov kan til en viss grad leveres av regionale tilbydere, men det er noen utfordringer knytta til kompetanse om trehusets bygningsfysikk. Det er trolig at det blir krevende å rekruttere riktig kompetanse i framtida. En metode for å få til dette, er økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

detaljer

Tittel Teori og praksis – en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet
Kategori RAPPORT
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2009
isbn978-82-7356-648-5