Fra sykdom til vitalitet” – et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt

Østlandsforskning rapport 2009:01. Målet for Fron Rehabiliteringssenter (FR) er å få brukere med muskel- og skjelettlidelser og sammensatte helseplager, uavhengig av ytelse, raskere tilbake til arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. FR har et bredt sammensatt tverrfaglig team som kan dokumentere god erfaring med veiledning, fysisk aktivitet/trening, psykologisk behandling, (psykoedukative) metoder individuelt og i gruppe, motivasjons- og målsetningsarbeid, samt metoder som kartlegger den enkeltes psykiske forutsetninger for styrket funksjonsevne. Svært mange har fått økt helse, trivsel og livskvalitet av å være på Fron, samt at de aller fleste kan ta med seg ulike lærdommer, teknikker og tips til å gå videre ”ut i livet”. Resultatene viser også at majoriteten av brukerne ønsker oppfølging fra Fron på en eller måte. De fleste nevner at oppfølging kan holde motivasjonen oppe til å fortsette de gode rutinene og vanene de har lært på FR. Majoriteten av brukerne har også fått bedre helse og funksjon etter oppfølgingsuka på FR.

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

detaljer

Tittel Fra sykdom til vitalitet” - et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt
KategoriRAPPORT
ForfatterKari Bjerke Batt-Rawden
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2009
isbn978-82-7356-645-4