Motstrøms – om bulyst, demografi og arbeidslyst

Distriktssenteret rapport 2008. Rapport basert på spørreundersøkelse av et utvalg av kvinner og menn i Nord-Gudbrandsdalen. Fokus på likestilling og de ekstra utfordringer som fraflytting av kvinner har hatt å si for en del regioner i Norge. Rapporten viser at forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder utflytting er mindre nå enn før. Den viser også at det er små forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder bolyst, slik det er definert i denne rapporten.

detaljer

Tittel Motstrøms – om bulyst, demografi og arbeidslyst
Kategori RAPPORT
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2008
isbn978-82-7356-641-6