Monitoreringssystem for forskning og innovasjon innen helse og omsorg: Et forprosjekt for å undersøke mulighetene

NIFU Arbeidsnotat 2014:9. I dette forprosjektet undersøkes mulighetene for å etablere et helhetlig monitoreringssystem som kan gi et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innen helse og omsorg. Dette kan skje ved at indikatorene for forskning og innovasjon knyttes til helseindikatorer.

detaljer

Tittel Monitoreringssystem for forskning og innovasjon innen helse og omsorg: Et forprosjekt for å undersøke mulighetene
KategoriArbeidsnotat
Gunnar Sivertsen
Fredrik Niclas Piro
Markus Bugge
Arne Martin Fevolden
Espen Solberg
Ole Wiig
publikasjonsår2014
issn1894-8200