Monitoreringssystem for forskning og innovasjon innen helse og omsorg: Et forprosjekt for å undersøke mulighetene

NIFU Arbeidsnotat 2014:9. I dette forprosjektet undersøkes mulighetene for å etablere et helhetlig monitoreringssystem som kan gi et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innen helse og omsorg. Dette kan skje ved at indikatorene for forskning og innovasjon knyttes til helseindikatorer.

detaljer

Tittel Monitoreringssystem for forskning og innovasjon innen helse og omsorg: Et forprosjekt for å undersøke mulighetene
KategoriArbeidsnotat
ForfatterGunnar Sivertsen
ForfatterFredrik Niclas Piro
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterArne Martin Fevolden
ForfatterEspen Solberg
ForfatterOle Wiig
publikasjonsår2014
issn1894-8200