Forskning om læring hos barn med utviklingshemning: En kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2014:21. Målet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge forskning og kunnskap som handler om læring for barn med psykisk utviklingshemning. Generelt viser gjennomgangen at det finnes et betydelig antall studier om barn med psykisk utviklingshemning og læring, og at mange tiltak, verktøy og undervisningsmetoder er utviklet for denne målgruppen. Når disse studiene deles inn etter tema er det imidlertid i mange tilfeller for få studier til å belyse de ulike temaene i tilstrekkelig grad.

detaljer

Tittel Forskning om læring hos barn med utviklingshemning: En kunnskapsoversikt
KategoriRAPPORT
ForfatterSolveig Holen
ForfatterCay Gjerustad
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0008-0
issn1892-2597