HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden: Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus – Fase 2

NIFU-rapport 2014:29. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ga våren 2014 NIFU i oppdrag å gjennomføre en underveisevaluering av høgskolen. HiOA ønsket en vurdering av i hvilken grad strukturen som ble valgt etter fusjonen i 2011 understøtter høgskolens strategi, profil og egenart. Underveisevalueringen er delt i to faser. Del én av evalueringen besto i kartlegging og identifisering av utfordringer ved dagens organisasjonsdesign. Resultatene fra kartleggingen ble presentert i NIFU-rapport 14/2014 – HiOA underveis mot strategiske mål? Problembeskrivelsen som kom fram i fase 1 av evalueringen ble grunnlaget for en rekke forslag for endringer i HiOAs organisasjonsdesign. I del to av evalueringen har disse forslagene blitt utviklet og spesifisert. I denne rapporten presenterer vi endringsforslagene, samt de underliggende prinsippene bak disse forslagene. Disse prinsippene er utviklet på bakgrunn av problembeskrivelsen i fase 1 av prosjektet og inkluderer følgende: et organisasjonsdesign tilpasset HiOAs arbeidslivsorientering, forenkling, økt faglig-administrativ samhandling, samt bedre koordinering og kommunikasjon.

detaljer

Tittel HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden: Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus - Fase 2
KategoriRAPPORT
ForfatterKyrre Lekve
ForfatterMari Elken
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterAudun Gleinsvik
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0019-6
issn1892-2597