Spørsmål til Skole-Norge våren 2014: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

NIFU-rapport 2014:26.  I spørringen som ble gjennomført våren 2014 inngår som vanlig fire respondentgrupper som er spurt om i alt ni ulike temaer. Denne rapporten er i første rekke en tabellrapport der det bare i liten grad har vært rom for mer inngående analyser av det foreliggende materialet. Rapporten inneholder til sammen 70 tabeller og 10 figurer. Det er ikke skrevet noe samlet sammendrag for denne rapporten, og leseren henvises til oppsummeringene ved slutten av hvert kapittel.

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge våren 2014: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
KategoriRAPPORT
ForfatterNils Vibe
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0013-4
issn1892-2597