Robuste fagmiljøer. En litteraturgjennomgang

NIFU Arbeidsnotat 2014:12. En egen stortingsmelding om forholdet mellom strukturen i høyere utdanning og kvaliteten i de studietilbud som tilbys der, planlegges utgitt våren 2015. I den anledning har Kunnskapsdepartementet gitt NIFU i oppdrag å lage et notat som sammenstiller en del av forskningslitteraturen om robuste fagmiljøer.

detaljer

Tittel Robuste fagmiljøer. En litteraturgjennomgang
KategoriArbeidsnotat
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterAsbjørn Kårstein
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0021-9
issn1894-8200