Karakterer i offentlige og private videregående skoler: En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler

NIFU-rapport 2014:24. Denne rapporten kartlegger praksiser og rutiner for hvordan standpunktkarakterer settes ved offentlige og private skoler. Bakgrunnen for oppdraget er en avisdebatt i 2013 der det ble påvist større avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakter ved private enn ved offentlige videregående skoler, og der det ble reist spørsmål om hva dette kan skyldes.

detaljer

Tittel Karakterer i offentlige og private videregående skoler: En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
KategoriRAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterIdunn Seland
ForfatterBerit Lødding
ForfatterTine Sophie Prøitz
ForfatterNils Vibe
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0011-0
issn1892-2597