Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Det er i dag bred enighet om at det er behov for tiltak som kan bidra til å skaffe flere læreplasser og styrke fag- og yrkesopplæringen. Ett av virkemidlene som blir diskutert, er å stille krav om lærlinger i forbindelse med offentlige anskaffelser. I denne rapporten spør vi i hvilken grad slike klausuler blir tatt i bruk i dag og om de fungerer etter hensikten. Vi diskuterer også hva som skal til for at lærlingklausuler skal være et effektivt virkemiddel.

detaljer

Tittel Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Erik Moen
Ole Johnny Olsen
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterAnna Hagen Tønder
publikasjonsår2014
isbn978-82-324-0138-3
issn0801-6143