Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren

NIFU-rapport 2014:23. Denne rapporten dokumenterer i hvilken grad og hvordan faglige ansatte ved universiteter og høgskoler bidrar til å spre kunnskap, samt variasjonen mellom fagmiljøer og enkeltpersoner i hvordan slike aktiviteter foregår. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant 4400 av de vitenskapelig ansatte som arbeider med forskning, undervisning og faglige lederoppgaver ved de offentlige universiteter og høgskoler i Norge. Det er med andre ord de vitenskapelige ansattes eget perspektiv på forskningsaktiviteter, kunnskapsoverføring og samarbeid med eksterne miljøer i offentlig sektor, næringslivet og frivillig sektor som dokumenteres i rapporten.

detaljer

Tittel Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren
KategoriRAPPORT
ForfatterTaran Mari Thune
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterMagnus Gulbrandsen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0010-3
issn1892-2597