Evaluering av Lektor2-ordningen: Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagsundervisning

NIFU-rapport 2014:20. NIFU har evaluert Lektor2-ordningen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet med evalueringen er å etablere et kunnskapsgrunnlag når videreføringen av ordningen skal vurderes. Evalueringen er gjennomført i tidsrommet oktober 2013 til juni 2014. Analysene bygger på intervjuer med utdanningsmyndigheter, ansatte ved Naturfagsenteret, skoleeiere og skoleledere. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelser rettet mot elever, lærere og bedriftsansatte som har vært involvert i ordningen.

detaljer

Tittel Evaluering av Lektor2-ordningen: Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagsundervisning
KategoriRAPPORT
ForfatterJørgen Sjaastad
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0022-6
issn1892-2597