Økonomiske virkemidler for å fremme samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning. Et drøftingsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2014:16. Formålet med dette notatet er å drøfte og vurdere mulige virkemidler som kan stimulere til tettere samarbeid om utdanning mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Notatet drøfter særlig økonomiske virkemidler som kan stimulere utdanningsinstitusjonene til slikt samarbeid, herunder endringer i finansieringsmodellen og andre styrings- og finansieringsvirkemidler.

detaljer

Tittel Økonomiske virkemidler for å fremme samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning. Et drøftingsnotat
KategoriArbeidsnotat
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0036-3
issn1894-8200