Den virtuelle matematikkskolen: Evaluering av pilotering for skoleåret 2013-2014

NIFU-rapport 2014:27. På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen har NIFU evaluert piloteringen av Den virtuelle matematikkskolen for året 2013-2014. Målet har vært å belyse flere sider ved gjennomføringen av piloteringen, som brukeropplevelse, brukertilfredshet, læringsutbytte og motivasjon for å delta. Pilotversjonen av DMV omfatter en IKT-løsning og en organisasjon for et nettbasert opplæringstilbud innenfor matematikkfaget. Tilbudet er rettet inn mot to målgrupper; elever som ønsker å delta i matematikkundervisning på videregående nivå (DVM-1T), og elever som har behov for et tilbud på grunnleggende nivå som er mer motiverende enn hva skolen selv kan tilby (DVM-U).

detaljer

Tittel Den virtuelle matematikkskolen: Evaluering av pilotering for skoleåret 2013-2014
KategoriRAPPORT
Cathrine Edelhard Tømte
Jørgen Sjaastad
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0015-8
issn1892-2597