Deltakerundersøkelsen 2014: Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet»

NIFU-rapport 2014:36. Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse, Deltakerundersøkelsen 2014, rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke hvordan de som har tatt videreutdanning, har opplevd studiet de har fulgt, hvordan tilretteleggingen har vært på skolen de jobber ved, og hvilke endringer studiet har ført til i deres arbeid.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen 2014: Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2014
isbn978-82-7218-327-0
issn1892-2597