Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag): Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler?

NIFU-rapport 2014:33. Denne rapporten tar for seg hvordan de politiske føringene om å satse på matematikk, naturvitenskap og teknologi – MNT-fag – følges opp ved norske universiteter og høgskoler. Prosjekt er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet ble initiert for å gi departementet et bedre kunnskapsgrunnlag for å føre styringsdialog med institusjonene om oppfølging av satsingen på MNT-fag.

detaljer

Tittel Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag): Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler?
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterKaja Kathrine Wendt
ForfatterEspen Solberg
ForfatterSiri Aanstad
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0028-8
issn1892-2597