NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 2/2014

NIFU Temanotat 2-2014. En større kartlegging blant medlemsbedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser at ingeniører er en høyt etterspurt yrkesgruppe. Bedrifter med et stort behov for teknologisk og realfaglig kompetanse har også større rekrutteringsproblemer enn andre bedrifter. Realister som kjemikere, biologer og matematikere er derimot mindre etterspurte.

detaljer

Tittel NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 2/2014
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0040-0