Statsbudsjettet 2015: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2015

NIFU-rapport 2014:42. Godt vekstbudsjett med satsing på EU-forskning, infrastruktur og næringsrelevant FoU, men kutt i mange departementers FoU-bevilgninger.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2015: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2015
KategoriRAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0048-6
issn1892-2597