På vei mot integrasjon? Universiteters og høgskolers arbeid med internasjonalisering

NIFU-rapport 2014:44. Denne studien undersøker sammenhengen mellom institusjonelle strategier og strategier for internasjonalisering på nivåene lenger nede i lærestedenes organisasjon. Studien viser at det er variasjoner mellom planer og strategier på ulike nivå selv innenfor en gruppe av læresteder som oppviser integrerte planer på toppnivået. Hovedforklaringen på variasjonen er at fagene har ulike tradisjoner for både hvor forskningstunge de er og hvor internasjonalt orientert de er.

detaljer

Tittel På vei mot integrasjon? Universiteters og høgskolers arbeid med internasjonalisering
KategoriRAPPORT
Nicoline Frølich
Erica Waagene
Bjørn Stensaker
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0050-9
issn1892-2597