Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

NIFU-rapport 2014:35. Denne (reviderte) rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Econa, som er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og mastergradsutdannede innen økonomisk-administrative fag. Rapporten utgis i forbindelse med organisasjonens 75 års jubileum. Temaet er ulike aspekter ved utdanningen i økonomisk-administrative fag. Vi ser på endringer i utdanningens oppbygning og omfang, veksten i antall studietilbud og studenter og hvordan studentene vurderer utdanningens kvalitet og relevans. Vi diskuterer også hvilket behov det vil være for økonomer i årene framover, og hvilke typer kompetanse som vil være etterspurt.

detaljer

Tittel Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum
KategoriRAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0042-4
issn1892-2597