Utenlandske studenters syn på å studere i Norge

NIFU-rapport 2014:34. Tallet på utenlandske studenter i Norge mer enn tredoblet siden årtusenskiftet, men det har foreligget begrenset kunnskap om denne studentgruppen. I denne rapporten ser vi på bakgrunnen for at studenttallene har økt, hvordan studentene selv vurderer ulike aspekter ved studieoppholdet i Norge og om studentene ønsker å bli i Norge etter fullført utdanning. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse til utenlandske studenter som ble gjennomført våren 2014

detaljer

Tittel Utenlandske studenters syn på å studere i Norge
Kategori RAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0041-7
issn1892-2597