Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik? En jämförande studie av några länder i Europa

NIFU-rapport 2014:43. Hva kan Sverige lære av hvordan andre europeiske land har organisert sitt arbeid med forskningspolitiske analyser og kunnskapsgrunnlag for forskningspolitikken? Dette er hovedspørsmålet i rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Kungliga Ingenjørsvetenskapsakademien (IVA). Prosjektet er gjennomført som en del av IVA-prosjektet Utsiktsplats forskning. Rapporten er også utgitt av IVA, med identisk tittel og innhold men med et annet rapportomslag.

detaljer

Tittel Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik? En jämförande studie av några länder i Europa
KategoriRAPPORT
Mats Benner
ForfatterKatarina Larsen
ForfatterLisa Scordato
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0049-3
issn1892-2597