Evaluering av Den naturlige skolesekken: Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

NIFU-rapport 2014:38.  NIFU har evaluert Den naturlige skolesekken på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet med evalueringen er å etablere et kunnskapsgrunnlag når videreføringen av ordningen skal vurderes. Evalueringen er gjennomført i tidsrommet oktober 2013 til august 2014. Analysene bygger på intervjuer med utdanningsmyndigheter, ansatte ved Naturfagsenteret, regionkontakter, skoleeiere og skoleledere. Videre inngår spørreundersøkelser rettet mot elever og lærere som har vært involvert i ordningen, og observasjoner og samtaler fra fem skolebesøk.

detaljer

Tittel Evaluering av Den naturlige skolesekken: Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer
KategoriRAPPORT
ForfatterJørgen Sjaastad
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterFredrik Jensen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0044-8
issn1892-2597