Høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering: En undersøkelse av de statlige høgskolene

NIFU-rapport 2014:40. I denne rapporten analysere de statlige høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering. Arbeidet inngår i en større evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning, og formålet er å få frem et bilde av hvilke roller høgskolene har på en arena der universitetene tradisjonelt spiller en dominerende rolle.

detaljer

Tittel Høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering: En undersøkelse av de statlige høgskolene
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterLisa Scordato
ForfatterTore Sveen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0046-2
issn1892-2597