Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene

NIBR-notat 2014:110. Kompetanseløftet 2015 (K2015) er regjeringens kompetanse og rekrutteringsplan for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Evalueringen er et samarbeid mellom NIBR og NIFU. Den studerer kommunenes bruk, og deres oppfatning av nytteverdien av K2015. I dette notatet er det gjort analyser av konteksten for kommunenes rekrutteringsarbeid innenfor denne sektoren – studieplasser, antall studenter og antallet uteksaminerte på vgs og høgskolenivå, samt andelen som tar ulike typer videre- og etterutdanning. Det har ikke vært store endringer i dette de siste årene. Kommunene søker midler fra K2015 og de har en positiv oppfatning av nytten av kompetanse- og rekrutteringsplanen.

detaljer

Tittel Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene
KategoriRAPPORT
ForfatterMarit Kristine Helgesen
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterKatja Johannessen
ForfatterTorunn Kvinge
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterAsbjørn Kårstein
ForfatterClara Åse Arnesen
publikasjonsår2014
isbn978-82-8309-036-9